För utställare

Information

Anmälan till mässan
Skicka en förfrågan till info@masskonsult.se eller ring oss direkt på 063-12 99 90.

Ladda ner:
Inbjudan och anmälan för utställare >>

Priser
Ståbordsmonter 2
(längd 2m x djup 1m) inkl. ett ståbord & en högpall:
2 700 kr exkl. moms

Standardmonter (längd 3m x djup 2m):
5 900 kr exkl.moms

Monter 8 (längd 4m x djup 2m):
6 900 kr exkl.moms

Monter 10 (längd 5m x djup 2m):
7 900 kr exkl.moms

I ovanstående monterpriser ingår vita väggar (bakvägg/sidoväggar), grafitgrå matta, ett 230V/10A-eluttag samt fri tillgång till Wi-Fi.
Vid bokning av hörnmonter tillkommer en kostnad om 600 kr.

Monterservice
Alla montrar är grundutrustade med vita laminerade monterväggar (bakvägg och sidoväggar). I monterpriset ingår en grafitgrå montermatta. Vi rekommenderar att ni som minst kompletterar grundmontern med belysning (spotlights).

Monterservice och servicetjänster beställs i god tid innan mässan på avsedd blankett.

Glöm inte att det är de små detaljerna som lyfter slutresultatet!

Ladda ner:
Monterservice >>

Monterväggar
Monterväggarna är 2,5m höga och består av vitlaminerade spånskivor. Lättare föremål kan hängas från överkanten – där även viss spikning är tillåten.

Det är förbjudet att spika, skruva, måla och använda häftpistol på väggarna!

Kontakta Mässinformationen vid frågor eller osäkerhet. Skadade väggar kommer att debiteras i efterhand.

Scentid/föreläsningar
Det finns möjlighet för alla utställare, att anmäla ett intresse av att vara en del av mässans publika programutbud. Detta kan utgöras av tid på föreläsningsscenen eller liknande verksamhet. Önskemål om detta, skall anmälas i god tid till arrangören. Arrangören förbehåller sig rätten, att fritt välja innehållet i det annonserade programmet.

Direktförsäljning på mässan
Direktförsäljning av varor och produkter är tillåten på mässan. Försäljning av mat/fika eller liknande, som avses förtäras på plats, är belagd med restriktioner. Arrangören förbehåller sig rätten att styra utbudet av t ex fika- och matförsäljning.

Marknadsföring
Mässan kommer att marknadsföras via ett flertal olika kanaler:

  • Annonsering i dagspress
  • Riktad Facebookreklam
  • Spridning via samarbetspartners och intresseorganisationer

Leverans- och besöksadress
Ange nedanstående leveransadress om ni avser att skicka gods till mässan. Godsmottagning kan ske från den 26/1 2017.

OSD/SeniorExpo
Krondikesvägen 93
831 25 Östersund

Ange tydligt företagsnamn och kontaktperson/mobilnummer på godset

Ankomst
Mässan är öppen för utställarnas ankomst och deras egna förberedelser enligt nedan:

25 januari klockan 10.00 – 20.00
26 januari klockan 08.00 – 10.00

Vid ankomst – anmäl er ankomst till Mässinformationen (foajén).

Slutbesiktning av montrar och utställningar sker den 26 januari klockan 10.30.

Avsteg eller andra särskilda behov skall snarast möjligt anmälas till arrangören.

Obs! Mässhallen öppnar (för utställarna) klockan 09.00 på lördagen.

Bevakning
Mässan är låst och larmad nattetid.
Arrangören kan inte ta ansvar för utställarnas materiel – lämna inte värdesaker i er monter under nätterna.

Utflyttning
Mässan är öppen för utställarnas rivningsarbete och egna avresa enligt nedan:

27 januari klockan 17.00 – 20.00
Avsteg eller andra särskilda behov skall snarast möjligt anmälas till arrangören.

Utställarkaffe
I anmälningsavgiften ingår fritt kaffe under mässan – mot uppvisande av utställarkort.

Utställarkort
Utställarkort hämtas ut i Mässinformationen vid ankomst.

Fordon och utställarparkering
Vid behov kan utställarna köra in fordon via Östersunds Camping – till baksidan av anläggningen (avser i/ur-lastning av materiel). Uppställning av utställarnas fordon hänsvisas till Östersundstravets parkering.

Boende
Vi kan rekommendera ett boende på Scandic Syd i Östersund (hotellet ligger endast 200 meter från OSD/mässan).
Rumsbokning på Scandic Syd sker på telefonnummer 063-685 86 00.

Betalning
Både anmälningsavgiften och monterhyran skall vara arrangören tillhanda innan tillträde till mässan medges.